ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ ขอรัฐปล่อยเช่าที่ดินเปล่า ป้องกันคู่ค้าใช้มาตรการโต้จากปมบุกรุกป่า

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการป้องกันหากคู่ค้าต่างชาติ โดยเฉพาะ EU เตรียมใช้มาตรการทางการค้ากับไทย เนื่องจากปมปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกยางพารา ล่าสุดสมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม จัดหาที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อให้เกษตรกรได้เช่า ประกอบด้วย เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ซึ่งถือบัตรสีชมพู) และเกษตรกรที่ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ เห็นว่าไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ปลูกยางพารารายใหญ่ของโลกสามารถเป็นศูนย์กลางจำหน่ายคาร์บอนเครดิตได้ โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรราวไร่ละ 10,000 บาท (จาก 6 ตันคาร์บอน/ไร่) โดยหากทำทั่วทั้งประเทศจะสร้างรายได้สูงถึง 3 แสนล้านบาท สอดคล้องกับ กยท. ซึ่งมองว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตได้ โดยเฉพาะในช่วง 1-5 ปีแรกก่อนเปิดกรีดยางพารา (ประชาชาติธุรกิจ, 15-17 พ.ย. 2564)

Related
more icon
 • กยท.-อบก. จับมือหนุนสวนยางขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มรายได้

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต" กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจ...

  calendar icon18.03.2024
 • STA เปิดตัวยางมีพิกัดรับมาตรการ EUDR

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2567 จะพลิกเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 434 ล้านบาท เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มผันผวนน้อย ประกอบกับธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได...

  calendar icon12.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview