ข่าวเศรษฐกิจ

TDRI คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 ในปี 2567

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประเมินว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่การเดินทางยังไม่ค่อยสะดวก รวมถึงนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุด (ประมาณ 30% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย) จะยังไม่กลับมาท่องเที่ยวไทยจนถึงปลายปี 2565 จากนโยบายควบคุมอัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็น 0 ของจีน จึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวราว 39 ล้านคน หรือคิดเป็น 12% ของ GDP ได้ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป แต่การท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวได้ก่อนโดยคาดว่าจะกลับไปสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ในปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, 21 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products