ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานกับจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (The Belt And Road Energy Partnership : BREP) ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งปัจจุบันมี 30 ประเทศที่เข้าร่วม BREP แล้ว เช่น อัฟกานิสถาน คูเวต อิรัก ปากีสถาน เวเนซุเอลา สปป.ลาว เมียนมา และเนปาล ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าร่วม BREP  จะช่วยส่งเสริมไทยในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมร่วมกัน และสร้างโอกาสในการพัฒนาตลาดและโครงข่ายพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบการจัดการได้หลากหลาย สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีทางเลือกในการพัฒนาพลังงานโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, 23 พ.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products