#Myanmar board icon

ทั้งหมด : 492 รายการ

 • ธนาคารกลางเมียนมาเริ่มใช้ระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารแบบ Real-time gross settlement (RTGS) เวอร์ชันใหม่ คือ Central Bank of Myanmar Financial Network System 2 (CBM-NET 2) โดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาจาก Japa...

  calendar icon19.11.2020
 • บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT คาดว่ารายได้จากการดำเนินงานปี 2563 จะสูงสุดในรอบ 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และมีอัตรากำไรสุทธิ 9-10% เพราะคาดว่าจะมีโอกาสขยายเข้าไปรับงานใหม่ตามแผนพัฒนาโครงการลงทุนโครงสร...

  calendar icon18.11.2020
 • Myanmar International Frieght Forwarder Association เปิดเผยว่าเมียนมากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกสินค้า เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามปกติ โดยตู้คอนเทนเนอร์ส่วนหนึ่...

  calendar icon17.11.2020
 • หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพ...

  calendar icon13.11.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนภายใต้ AFTA ภาพรวมการส่งออกของไทยภายใต้ AFTA ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 หดตัว 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวลงมากกว่ามูลค่าส่งออกรวมจากไทย...

  calendar icon12.11.2020
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ INDIA in Comparison อินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า BRICS ร่วมกับประเทศอื่น ได้แก่ บราซิล รัสเซีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ COVID-19 และภา...

  calendar icon08.10.2020
 • คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มีมติห้ามนำเข้าสัตว์น้ำจากเมียนมาเข้ามาจำหน่ายในตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง จ. สมุทสงคราม เป็นการชั่วคราว และไม่อนุญาตให้แพปลา ผู้ซื้อ เช่าภาชนะพลาสติกที่ไม่ได้บรรจุสัตว์น้ำออกน...

  calendar icon24.09.2020
 • ชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศเรื่อง ไม่อนุญาตให้นำสินค้าสัตว์น้ำจากเมียนมาที่ไม่มีเอกสารหรือใบรับรองการนำเข้าสัตว์น้ำที่ออกมาจากชายแดนเข้ามาจำหน่ายในตลาดทะเลไทยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าจะสินค้าสัตว์น้ำ...

  calendar icon24.09.2020
 • บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ต้องหยุดไลน์การผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจนวดแผนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มใหญ่หย...

  calendar icon17.09.2020
 • กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศผลการประมูลคัดเลือกผู้ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 1,060 MW โดยนักลงทุนจากจีนชนะการประมูล 28 โครงการ จากทั้งหมด 29 โครงการ อาทิ บริษัท Sungrow ชนะประมูล 9 โ...

  calendar icon14.09.2020