#Myanmar board icon

ทั้งหมด : 524 รายการ

 • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการที่แหล่งเยตากุนในเมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและมีสัญญาซื้อขายก๊าซให้แก่ประเทศไทย จะหยุดจ่ายก๊าซฯ เร็วกว่าสัญญาที่ตกลงกันไว้ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย เพราะสามารถจั...

  calendar icon05.06.2021
 • ประเด็นสำคัญ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวโดดเด่นที่สุดใน CLMV ขณะที่รัฐประหารทำให้เศรษฐกิจเมียนมาซึ่งเคยขยายตัวสูงกลับถดถอยและกลายเป็นประเทศที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตต่ำที่สุดในกลุ่ม นโยบายภาครัฐของกัมพูชาเน้นพัฒ...

  calendar icon12.05.2021
 • จากหลายวิกฤตที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการ SMEs มักเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศเป็นเวลานาน อย่างวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น เพราะกว่า 98% ของ SMEs ยังคงพ...

  calendar icon23.04.2021
 • ตามที่บทบัญญัติในหมวด 4 เรื่องการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดอัตราค...

  calendar icon25.03.2021
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ Gas To Power ในเมียนมา ที่จะนำก๊าซธรรมชาติจากโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในเมียนมามาผลิตไฟฟ้า ด้วยมูลค่าลงทุนราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ...

  calendar icon21.03.2021
 • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) หรือเครือโรงพยาบาลธนบุรี อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเข้าควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) โรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยบริษัทฯ จ...

  calendar icon17.03.2021
 • บริษัท เจ้อซาง ซีเคียวริตีส์ ประเมินว่าการรัฐประหารในเมียนมาอาจส่งผลให้การผลิตแร่หายาก หรือแร่ Rare Earth ในเมียนมาสะดุดลง และอาจทำให้จีนที่พึ่งพาการนำเข้าแร่ Rare Earth จำนวนมากจากเมียนมาจะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแร...

  calendar icon17.03.2021
 • บริษัท เจ้อซาง ซีเคียวริตีส์ ประเมินว่าการรัฐประหารในเมียนมาอาจส่งผลให้การผลิตแร่หายาก หรือแร่ Rare Earth ในเมียนมาสะดุดลง และอาจทำให้จีนที่พึ่งพาการนำเข้าแร่ Rare Earth จำนวนมากจากเมียนมาจะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแร...

  calendar icon11.03.2021
 • ประเด็นเด่นในแต่ละประเทศ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามเดือน ม.ค. 2564 การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามขยายตัวอย่างร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้นปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยมูล...

  calendar icon08.03.2021
 • สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย คาดว่าการที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการลงโทษแบบเจาะจง (Targeted Sanction) กับผู้นำกองทัพเมียนมา และบริษัทเมียนมาที่มีกองทัพถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของ โดยหนึ่งในมาตรการลงโ...

  calendar icon24.02.2021