ข่าวเศรษฐกิจ

TCMA ตั้งเป้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ล้านตันภายในปี 2566

จากกระแสลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทั้ง 7 ราย จึงมีมาตรการส่งเสริมการใช้ "ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก" หรือการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2564 สามารถลดได้ถึง 3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 31 ล้านต้น และในปี 2565 สมาชิก TCMA ได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อประกาศ "Mission 2023" ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 1 ล้านตัน CO2 ภายในปี 2566 (ประชาชาติธุรกิจ, 12-15 ก.พ. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview