ข่าวเศรษฐกิจ

รับเหมางานภาครัฐอ่วม จี้รัฐปลดล็อกค่า K-นำเข้าเหล็ก

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่า ตลาดรับเหมาก่อสร้างมีมูลค่ารวมราวปีละ 1.36-1.53 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงานรับเหมาภาครัฐ 60% หรือราว 8.16-9.18 แสนล้านบาท ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ต้นทุนวัสดุเหล็กและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญหาน้ำมันแพง และเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทำสัญญาก่อสร้างไปแล้ว สมาคมฯ จึงได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ เพื่อขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ให้ภาครัฐเร่งรัดพิจารณาการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือ ค่า K โดยยกเลิกเพดานสูงสุดของค่า K ที่ 4% เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2565 โดยขอให้มีผลใช้กับโครงการที่กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงโครงการที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ขอให้ใช้ฐานดัชนีราคาในเดือนที่คิดราคากลางในการคำนวณ ค่า K แทนการใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา รวมทั้งให้เร่งจ่ายเงินค่า K โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันมีเงินตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก บางโครงการหน่วยงานรัฐค้างจ่ายนานเกิน 4 ปี ทำให้ผู้รับเหมาคู่สัญญามีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง

2) ขอให้กรมบัญชีกลางผ่อนผันข้อกำหนดในการใช้เหล็กเส้นจากผู้ผลิตในประเทศสัดส่วน 90% เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565-31 ธ.ค. 2566 เนื่องจากที่ผ่านมานอกจากราคาเหล็กเส้นปรับขึ้นถึง 60% แล้ว ยังเกิดปัญหาขาดแคลนเหล็กในประเทศ ทำให้งานล่าช้า การวางแผนก่อสร้างไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนไม่สามารถเบิกค่างวดงานก่อสร้างได้
(ประชาชาติธุรกิจ, 2-5 เม.ย. 2565)

Related
more icon
 • กกร. คงกรอบ GDP ปี 2567 ขยายตัว 2.8-3.3% คาดส่งออกขยายตัว 2-3%

  ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2567 ที่ 2.8-3.3% ส่วนการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยั...

  calendar icon07.03.2024
 • อินเดียขอขยายเวลายกเว้นการยื่นวีซ่าออกไปอีก 2 ปี

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ขอให้รัฐบาลไทยขยายเวลาการยกเว้นการยื่นวีซ่าที่จะสิ้นสุดในวันที่ 10 พ.ค. 2567 ออกไปอีก 2 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่งกระทรวงฯ จะรับข้อเสนอดังกล่า...

  calendar icon23.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview