ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกข้าว 3 เดือนแรกปี 2565 ทะลุ 1.7 ล้านตัน หลังผู้ซื้อผวาสงครามเร่งนำเข้าเก็บสต็อก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณ 1,095,671 ตัน มูลค่า 18,383.2 ล้านบาท (556.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 28.9% (y-o-y) และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 16.1% (y-o-y) ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน มี.ค. 2565 พบว่ามีปริมาณส่งออกข้าวราว 7 แสนตัน เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในแถบตะวันออกกลาง (เช่น อิรัก อิหร่าน) เอเชีย (เช่น จีน ญี่ปุ่น) และแอฟริกา ยังต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องจากเดือน ก.พ. 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศในช่วงที่การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่คลี่คลาย ทำให้เกิดภาวะตึงตัวในกลุ่มสินค้าธัญพืชที่สำคัญ เช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี ส่งผลให้มีความต้องการใช้ข้าวมากขึ้นเพื่อทดแทนสินค้าทั้งสองชนิด ประกอบกับราคาข้าวไทยช่วงนี้ค่อนข้างทรงตัวจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงจนราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งมากขึ้น (แนวหน้า, 5 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview