ข่าวเศรษฐกิจ

สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยชี้ปัญหาขนส่งไปจีนกระทบส่งออกผลไม้

สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย.-พ.ค. 2565 จะเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ออกสู่ตลาดมาก แต่ไทยกลับมีปัญหาในการขนส่งสินค้าไปจีน ซึ่งมีสัดส่วน 90% ของการส่งออกผลไม้ของไทย เพราะจีนเข้มงวดในการตรวจสอบ COVID-19 บนผลไม้ที่ด่านโหย่วอี้กวน ด่านตงชิง และด่านโมฮ่าน หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 จะสั่งปิดด่านทันที 15 วัน ทำให้ที่ผ่านมาการขนส่งผลไม้ผ่านด่านทางบกเป็นแบบเปิดๆ ปิดๆ ขนส่งผ่านด่านได้เพียงวันละ 20-30 ตู้คอนเทนเนอร์ จากเดิม 400-500 ตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าจึงไม่กล้าสั่งซื้อเพราะเกรงว่าสินค้าจะล่าช้า พร้อมคาดว่าจะปัญหาดังกล่าวอาจยืดเยื้อถึงเดือน มิ.ย. 2565 ทั้งนี้ ผลไม้ไทยพึ่งพาการส่งออกผ่านด่านทางบก 90% เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ข้อจำกัดด้านการขนส่งดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้การส่งออกผลไม้ไทยในปี 2565 ไม่สดใส และทำให้มูลค่าส่งออกไม่ถึง 2 แสนล้านบาท (มติชน, 20 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview