ข่าวเศรษฐกิจ

ALT รุกธุรกิจติดตั้ง Solar Rooftop

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ หันไปทำการตลาดติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในส่วนของที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท และมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันค่อนข้างมาก โดยค่าติดตั้งแผงโซลาร์จะอยู่ที่  1.5-1.9 แสนบาท ทั้งนี้ Solar Rooftop ได้รับความสนใจจากกลุ่มที่อยู่อาศัยมากขึ้นเนื่องจากผู้คนทำงานที่บ้านกันมากขึ้น รวมถึงการทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้าน เช่น e-Commerce ทำให้การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันสูง เหมาะที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ ประกอบกับปัจจุบันค่าติดตั้งก็มีแนวโน้มถูกลงเรื่อยๆ

ส่วนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดกลางในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) ก็ได้รับการตอบรับดีมาก ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วถึง 9 โครงการ และมั่นใจว่าทั้งปี 2565 จะให้บริการและติดตั้งให้กับลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 50 โครงการ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 19 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview