ข่าวเศรษฐกิจ

GULF ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ตอบโจทย์ Carbon Neutrality

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่า 30% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2573 สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิต (Carbon Intensity) ให้ได้ 25% เทียบกับปีฐาน 2562 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) โดยได้จัดโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทใหม่ เปลี่ยนชื่อบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาเป็น บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด และนำบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งนี้ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจะเน้นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 

- เยอรมนี : ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้น 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund II ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 464.8 เมกะวัตต์ (MW) และคาดว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนจะยังขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนพลังงานสะอาด จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้ว 46% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

- เวียดนาม : บริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์ม (GTN1 และ GTN2) กำลังผลิตรวม 118.8 MW และฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง (Mekong Wind) กำลังการผลิต 128 MW จะเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 2/2565 ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ และคาดว่าสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 38% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 หรือราว 49,000 MW จึงเป็นโอกาสให้ขยายการลงทุนได้อีกมาก

(ฐานเศรษฐกิจ, 14-16 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview