ข่าวเศรษฐกิจ

WICE มั่นใจให้บริการขนส่งทางรางเป็นไปตามเป้า 3,000 เที่ยว

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เปิดเผยว่า การ Lockdown พรมแดนของจีนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ค่อนข้างมาก WICE จึงได้เสนอบริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) หรือขนส่งทางราง เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ สปป.ลาว–จีน แก่ลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่ง ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ ให้บริการทางรางไปแล้ว 200 เที่ยว และมั่นใจว่าทั้งปี 2565 จะขนส่งได้ 3,000 เที่ยวตามเป้า ส่วนหนึ่งเป็นการชดเชยในช่วงจีนที่ปิด-เปิดด่านไม่แน่นอนและทำให้การขนส่งสินค้าทางยานยนต์ล่าช้าลง สำหรับสินค้าที่ขนส่งทางยานยนต์และทางรางที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่เป็นสินค้า High Value อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ (ข่าวหุ้น, 25 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview