ข่าวเศรษฐกิจ

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนดันค่าก่อสร้างพุ่ง

กรมชลประทานเปิดเผยว่า สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อส่งผลให้ต้นทุนราคาเหล็ก ค่าวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 10-15% อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานตามแผนงบประมาณปี 2565 ที่ทำสัญญาไปแล้วยังดำเนินงานต่อไปได้ โดยยังไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือถอนโครงการใด เพียงแต่ผลกระทบจาก COVID-19 อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแรงงานก่อสร้างบางโครงการ ซึ่งอาจทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปบ้าง แต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจกระทบกับการก่อสร้างโครงการชลประทานเฟสใหม่ที่ยังไม่มีการก่อสร้างและยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยอาจต้องปรับราคากลางเพิ่มขึ้น 10% ขึ้นอยู่กับรายการและขนาดของโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาทุกรายสามารถดำเนินการภายใต้สัญญาราคาชดเชยราคางานก่อสร้าง หรือค่า K ตามสัญญาราชการระบุ แต่คาดว่าหลังจากเดือนกรกฎาคม 2565 ต้นทุนต่างๆ น่าจะลดลงจากภาวะสงครามที่คลี่คลายลงและนโยบายผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาล (ประชาชาติธุรกิจ, 27-29 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products