ข่าวเศรษฐกิจ

SCGC มุ่งเป้าผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในอาเซียน-รุกกรีนพอลิเมอร์

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เปิดเผยว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงราคาแนฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของปิโตรเคมีสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 30-40% แต่คาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มคงตัวในระดับสูง โดยจะไม่สูงขึ้นไปกว่านี้แล้ว ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ ยังมีปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากความต้องการในตลาด ซึ่งบริษัทฯ มีจุดแข็งสำคัญที่มีฐานการผลิตในอาเซียนถึง 3 ประเทศ จึงมีความได้เปรียบในการเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ซื้อในภูมิภาคนี้โดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันด้านราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในไทยและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตดี โดยคาดว่าเวียดนามและอินโดนีเซียจะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละ 5-6% ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP ทั่วโลกเกือบเท่าตัว อีกทั้งปัจจุบันอัตราการใช้พอลิเมอร์ในอาเซียนอยู่ที่เพียง 26 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ต่ำกว่าใน EU และสหรัฐฯ 2-3 เท่า จึงยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะในเวียดนามที่ยังต้องนำเข้าพอลิเมอร์ 75% และอินโดนีเซีย 50% เนื่องจากมีกำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสของ SCGC ในการขยายการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นพัฒนากลุ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ทดแทนได้ยากและมี Margin สูง รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมสีเขียว เช่น พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) ลดการเกิดขยะพลาสติกและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านคาร์บอนต่ำ โดยใช้ 4 แนวทาง คือ Reduce-Recyclable-Recycle-Renewable (กรุงเทพธุรกิจ, 25 พ.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products