ข่าวเศรษฐกิจ

SCGC คาดรายได้ปี 2566 เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการรับรู้รายได้โครงการ LSP ที่เวียดนาม

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC คาดว่าโครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ในเวียดนาม มูลค่าลงทุน 1.6-1.7 แสนล้านบาทจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในครึ่งแรกของปี 2566 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นกว่า 40% จากปัจจุบันปีละ 6.9 ล้านตัน เพิ่มเป็นปีละ 9.8 ล้านตัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยมีสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว และทำตลาดล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจำหน่าย ซึ่งโครงการ LSP จะรองรับความต้องการใช้ปิโตรเคมีในเวียดนามทดแทนการนำเข้าได้ราว 30% และเนื่องจากเวียดนามยังต้องนำเข้าปิโตรเคมีจำนวนมาก ประกอบกับมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขยายโรงงานอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีแผนขยายโครงการ LSP ระยะที่ 2 เพื่อรองรับความต้องการสินค้าปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ที่อยู่ในระดับสูง (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 25 พ.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview