ข่าวเศรษฐกิจ

กบน. มีมติปรับราคาน้ำมันดีเซลเป็นลิตรละ 34.94 บาท - เล็งขยับเพดานเป็น 38 บาท

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ 1 บาท เป็นลิตรละ 34.94 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป โดยราคาน้ำมันดีเซลดังกล่าวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องอุดหนุนลิตรละ 9.96 บาท จากราคาจริงลิตรละ 45 บาท ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ กบน. อาจต้องปรับเพดานการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจากปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกินลิตรละ 35 บาท เป็นลิตรละ 38 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันและความคืบหน้าเรื่องเงินกู้จากสถาบันการเงิน สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดในวันที่ 12 มิ.ย. 2565 ติดลบ 91,089 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 54,574 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 36,515 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดค่าการกลั่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งมิติทางกฎหมาย ความเป็นธรรม และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโรงกลั่น (www.bangkokbiznews.com, 14 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview