ข่าวเศรษฐกิจ

เอกชนรับมือวิกฤตแรงงานขาดแคลนหลังเปิดประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมหารือกับกระทรวงแรงงานเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกครั้ง เพราะขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 5 แสนคน และหากรวมภาคบริการคาดว่าจะขาดแคลนไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ขาดแคลนแรงงานราว 3-4 แสนคน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก เช่น โรงงานไก่ โรงงานทูน่า และโรงงานผักผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ หลังวันที่ 1 มิ.ย. 2565 การนำเข้าแรงงานตามมาตรการใหม่ไม่ต้องกักตัว ทำให้ต้นทุนการนำเข้าแรงงานลดลงจากคนละ 7,000-10,000 บาท หรือสูงสุดเกือบ 20,000 บาท เหลือราว 1,000-2,000 บาท เช่นเดียวกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยที่เปิดเผยว่า ปัจจุบันคำสั่งซื้อสำหรับส่งออกเริ่มกลับเข้ามาเต็มศักยภาพ คาดว่าในปี 2565 จะพลิกกลับมาส่งออกได้ถึง 2.2 แสนล้านบาท เท่ากับช่วงก่อน COVID-19 ในปี 2562 บริษัทเครื่องนุ่งห่มจึงอยู่ระหว่างเริ่มต้นนำเข้าแรงงาน โดยส่วนใหญ่มาจากเมียนมา และคาดว่าจะนำเข้าแรงงานล็อตใหญ่ในช่วงกลางถึงปลายเดือน มิ.ย. 2565 และคาดว่าจนถึงสิ้นปี 2565 จะมีการนำเข้าแรงงานกลุ่มเครื่องนุ่งห่มรวม 60,000-70,000 คน (ประชาชาติธุรกิจ, 11-14 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview