ข่าวเศรษฐกิจ

ทอท. เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผู้โดยสาร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565-ก.ย. 2566) ว่าจะเริ่มกลับมามีกำไร หลังจากภาครัฐผ่อนคลายข้อกำหนดการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ขณะเดียวกัน ศบค. ได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 พร้อมอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้ง  และปรับโซนจังหวัดเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในช่วงตารางบินฤดูหนาวระหว่างเดือน ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ จากการประมาณการผู้โดยสารล่าสุด เดือน มิ.ย. 2565 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผู้โดยสาร และคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน เที่ยวบิน 4 แสนเที่ยวบิน ฟื้นตัว 33% และ 45% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 และคาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 จะมีจำนวน 96 ล้านคน และ 142 ล้านคน ฟื้นตัว 68% และ 99% ตามลำดับ สำหรับจำนวนเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 คาดว่าจะมี 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัว 74% และ 99% ตามลำดับ (กรุงเทพธุรกิจ, 28 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview