ข่าวเศรษฐกิจ

EU เตรียมขยายสินค้าภายใต้ CBAM จาก 5 เป็น 9 ประเภท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ EU อยู่ระหว่างเตรียมใช้มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่จะเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านำเข้า โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2566 กับสินค้า 5 ประเภท ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม และอาจขยายให้ครอบคลุมสินค้าประเภทอื่นด้วยในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีแรก (2566-2568) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้นำเข้าเพียงแค่รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ EU ทราบ และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีคาร์บอนตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าที่ตนนำเข้านั้น ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 รัฐสภายุโรปได้อนุมัติร่างกฎหมาย CBAM ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยจะขยายรายการสินค้าที่ครอบคลุมจากเดิม 5 รายการ เป็น 9 รายการ ซึ่ง 4 รายการที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ไฮโดรเจน และโพลิเมอร์ อีกทั้งจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการปล่อยคาร์บอนทางอ้อม (Indirect Emissions) ด้วย เช่น การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของสินค้า 9 รายการข้างต้น จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะการปล่อยคาร์บอนทางตรง (Direct Emission) พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานดูแลระบบ CBAM (CBAM Authority) แทนที่การทำงานของ 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มต้นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับทดสอบการรายงานข้อมูลในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2566-31 ธ.ค. 2569 และจะเริ่มต้นบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2570 เป็นต้นไป (ฐานเศรษฐกิจ, 3-6 ก.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview