ข่าวเศรษฐกิจ

สวนปาล์มน้ำมันมาเลเซียวิกฤต ขาดแรงงาน-ผลผลิตเน่าคาต้น

สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในมาเลเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ทำให้ผลปาล์มน้ำมันในสวนถูกทิ้งจนเน่าคาต้น ซึ่งเป็นผลจากการปิดพรมแดนอย่าวยาวนานในช่วง COVID-19 ระบาดจนจำนวนแรงงานต่างชาติลง และถูกซ้ำเติมจากการที่อินโดนีเซียห้ามส่งแรงงานใหม่ไปยังมาเลเซียตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. 2565 เนื่องจากมาเลเซียไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เจรจากันไว้ ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในมาเลเซียสูญเสียรายได้ 2.350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 85,000 ล้านบาท เนื่องจากผลปาล์มน้ำมันไม่ได้ถูกเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอื่นๆ ของมาเลเซีย รวมถึงการก่อสร้างและการผลิต ล้วนต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย จึงต่างได้รับผลกระทบหนักจากการปิดพรมแดนเป็นเวลานาน แม้ภาครัฐได้ยุติคำสั่งระงับการว่าจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่เดือน ก.พ 2565 แต่จำนวนแรงงานที่กลับมายังช้ามาก เนื่องจากติดขัดที่ระเบียบปฏิบัติและการต่อรองจากประเทศต้นทาง (www.prachachat.net, 31 ก.ค. 2565)

Related
more icon
 • กบง. เห็นชอบปรับสูตรน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7

  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้ปรับกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ำมันดีเซลใหม่ เป็นน้ำมันดีเซล B7 (ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 7%) B10 (ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 10%) และ B20 (ไม่ต่ำกว่า 6....

  calendar icon29.09.2022
 • ลุ้นส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2565 แตะแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก

  สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเปิดเผยว่า การผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยขยายตัวขึ้นมาก โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวในระดับเลข 2 หลักทุกเดือนติดต่อกัน 35 เดือน ซึ่งเป็นผลการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น และ...

  calendar icon26.09.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview