ข่าวเศรษฐกิจ

COVID-19 ดันส่งออกของเล่นพุ่ง สหรัฐฯ-ญี่ปุ่นคำสั่งซื้อทะลัก

สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยเปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ยอดส่งออกของเล่นเด็กขยายตัวจาก 7,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการระบาดของ COVID-19  ในจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกของเล่นเด็กรายใหญ่ ทำให้จีนไม่สามารถส่งออกได้ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกตุ๊กตาผ้าและของเล่นมีล้อ โดยเน้นส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นหลัก ตามด้วยญี่ปุ่น ฮ่องกง เยอรมนี และมาเลเซีย เพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) และมีกำลังซื้อ จึงนิยมซื้อของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก และแม้จะมีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ผลิตในยุโรปและอาเซียน (อินโดนีเซียและเวียดนาม) แต่ไทยยังเป็นผู้ส่งออกที่มีความได้เปรียบเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าและได้รับการยอมรับจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ได้ผลักดันให้สมาชิกเร่งปรับตัวด้วยการเริ่มหาช่องทางการตลาดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ไปให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าถึงได้ในวงกว้าง (ประชาชาติธุรกิจ, 1-3 ส.ค. 2565)

Related
more icon
 • กรมการค้าภายในยกเลิกผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1

  หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการช่วยเหลือโรงงานอาหารสัตว์ด้วยการผ่อนปรนการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน (มาตรการ 3 ต่อ 1) เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ล่าสุดการผ่อนปรนดังกล่าวสิ้นสุดลงเม...

  calendar icon08.08.2022
 • OPEC+ มีมติเพิ่มกำลังการผลิตวันละ 100,000 บาร์เรล ในเดือน ก.ย. 2565

  กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร หรือ OPEC+ มีมติเพิ่มกำลังการผลิตเพียงวันละ 100,000 บาร์เรล ในเดือน ก.ย. 2565 ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มกำลังการผลิตวันละ 648,000 บาร์เรล ในเดือน ก.ค. และ ส.ค. และวันล...

  calendar icon04.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview