ข่าวเศรษฐกิจ

COVID-19 ดันส่งออกของเล่นพุ่ง สหรัฐฯ-ญี่ปุ่นคำสั่งซื้อทะลัก

สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยเปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ยอดส่งออกของเล่นเด็กขยายตัวจาก 7,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการระบาดของ COVID-19  ในจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกของเล่นเด็กรายใหญ่ ทำให้จีนไม่สามารถส่งออกได้ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกตุ๊กตาผ้าและของเล่นมีล้อ โดยเน้นส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นหลัก ตามด้วยญี่ปุ่น ฮ่องกง เยอรมนี และมาเลเซีย เพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work from Home) และมีกำลังซื้อ จึงนิยมซื้อของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก และแม้จะมีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ผลิตในยุโรปและอาเซียน (อินโดนีเซียและเวียดนาม) แต่ไทยยังเป็นผู้ส่งออกที่มีความได้เปรียบเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าและได้รับการยอมรับจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ ได้ผลักดันให้สมาชิกเร่งปรับตัวด้วยการเริ่มหาช่องทางการตลาดและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ไปให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าถึงได้ในวงกว้าง (ประชาชาติธุรกิจ, 1-3 ส.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview