ข่าวเศรษฐกิจ

UNWTO ประเมินการท่องเที่ยวโลก 5 เดือนแรกปี 2565 ฟื้นตัวเกือบ 50% เทียบกับช่วงก่อน COVID-19 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เผยแพร่รายงาน World Tourism Barometer เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 ว่า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 จนฟื้นตัวแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง (46%) เทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้เผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ โดยการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านครั้ง จาก 77 ล้านครั้งในช่วงเดียวกันของปี 2564 อีกทั้งการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสหรัฐฯ ซึ่งภูมิภาคที่ฟื้นตัวได้สูงสุด ได้แก่ ยุโรป และอเมริกา ขณะที่ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน สำหรับแนวโน้มปี 2565 UNWTO ประเมินว่า ทวีปยุโรปและอเมริกาจะฟื้นตัวได้ดีที่สุด ส่วนเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าจากมาตรการเข้มงวดด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังขึ้นอยู่กับปัจจัยท้าทาย อาทิ มาตรการด้านการท่องเที่ยว ภาวะเงินเฟ้อ สภาวะทางเศรษฐกิจ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ตลอดจนสถานการณ์ด้านสาธารณสุข (https://www.unwto.org, 1 ส.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview