ข่าวเศรษฐกิจ

นโยบายปรับโครงสร้างทางการเกษตรส่งผลให้ราคาข้าวของเวียดนามสูงขึ้น

สำนักข่าว Vietnam Plus อ้างรายงานของสำนักวิจัยตลาด Research and Markets ว่า การที่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายปรับโครงสร้างทางการเกษตร ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างการผลิตและส่งออกข้าว โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพข้าวมากกว่าการเร่งเพิ่มปริมาณผลผลิต ส่งผลให้เวียดนามมีผลผลิตข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นและทำให้ข้าวเวียดนามมีราคาเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 เกษตรกรของเวียดนามใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเพียง 35-40% ของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่ใช้เพาะปลูก ขณะที่ปี 2563 มีสัดส่วนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเเพิ่มขึ้นเป็น 75-80% และสูงถึง 90% ในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามระหว่างปี 2565-2574 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและมูลค่า โดยได้รับผลดีจากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) หลายฉบับที่เวียดนามทำไว้กับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ FTA EU-เวียดนาม (EVFTA) ที่ EU ให้โควตานำเข้าข้าว 8 หมื่นตัน ในอัตรา 0% แก่เวียดนาม ทำให้มูลค่าส่งออกข้าวจากเวียดนามไป EU เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 (https://en.vietnamplus.vn/, 23 ส.ค. 2565 และ https://www.ditp.go.th/, 25 ส.ค. 2565)

Related
more icon
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
 • สมาคมฯ คาดปี 2567 เครื่องนุ่งห่มโตต่ำเพียง 3-5%

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในปี 2567 จะเติบโตได้น้อยราว 3-5% จากมูลค่าส่งออกปี 2566 ที่ราว 200,000 ล้านบาท โดยตลาดหลักยังเป็นสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มีเพียงสหรัฐฯ ที่มีสั...

  calendar icon27.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview