ข่าวเศรษฐกิจ

ขึ้นค่าแรงกระทบต้นทุนธุรกิจท่องเที่ยวพุ่ง

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า นโยบายปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% ส่งผลให้ต้นทุนภาคการท่องเที่ยวปรับขึ้น 5-10% เนื่องจากค่าแรงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 30-40% ของต้นทุนรวม ขณะที่ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวและภาพรวมเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่มาก โดยยังพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศช่วงวันหยุดเป็นหลัก และธุรกิจโรงแรมยังปิดกิจการ 50% ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังฟื้นตัวได้เพียง 10% เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน COVID-19 ระบาด นอกจากนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งไม่เพียงแต่มีผลให้โรงแรมต้องจ่ายค่าแรงพนักงานเกินกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่มาก โดยในช่วงวันหยุดที่อัตราการเข้าพักสูง ต้องจ่ายสูงถึง 700-800 บาท/คน/วัน แต่ยังจะเป็นปัญหาหลักในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าไทยในเดือน พ.ย. 2565 เป็นต้นไป (matichon.co.th, 28 ส.ค. 2565)

#ขึ้นค่าจ้าง #ค่าจ้างขั้นต่ำ #ต้นทุน #โรงแรม #ขาดแคลนแรงงาน

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview