ข่าวเศรษฐกิจ

นบข. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 วงเงิน 86,740 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ 3 ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการ 4.68 ล้านครอบครัว นอกจากนี้ นบข. ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 3 มาตรการ วงเงินรวม 7,107 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้เกษตรกรชะลอการขายข้าว โดยจะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน  2) ชดเชยดอกเบี้ย 3% แก่สถาบันเกษตรกรที่ชะลอการขายข้าว เป้าหมาย 1 ล้านตัน และ 3) ชดเชยดอกเบี้ย 3% แก่โรงสีที่เก็บสต็อกข้าว เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมทั้งเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 55,364 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 9 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview