ข่าวเศรษฐกิจ

IATA ชี้ราคาตั๋วเครื่องบินพุ่งจากปัญหาต้นทุนน้ำมันแพง 

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกกังวลเกี่ยวกับกำลังการกลั่นน้ำมันที่ลดลงในช่วง COVID-19 ระบาด และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงการบินที่สูงขึ้นจากความต้องการเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2565 สหรัฐฯ มีกำลังการกลั่นลดลง 5.4% อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี เนื่องจากการปิดโรงกลั่นและการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนด้านพลังงานดังกล่าวส่งผลให้สายการบินต้องขึ้นราคาตั๋วโดยสารเพื่อผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้โดยสาร เนื่องจากไม่สามารถรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ทำให้ตั๋วเครื่องบินมีราคาสูงมาก โดยปี 2565 ราคาตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยปรับขึ้น 25% จากปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2532 และในเดือน เม.ย. 2565 เพียงเดือนเดียว ราคาได้ปรับขึ้นถึง 18.6% ขณะที่ Qatar Airways ระบุว่า วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อสร้างความกังวลต่อสายการบิน เนื่องจากส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงและเงินเฟ้อสูงขึ้น อีกทั้งสร้างแรงกดดันแก่ห่วงโซ่อุปทาน ผู้โดยสารจึงต้องซื้อตั๋วในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้โดยสารลดลง ทั้งนี้ Qatar ระบุว่าพร้อมลงทุนในเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน แต่มีเงื่อนไขว่าราคาจะต้องสมเหตุสมผล (ข่าวหุ้น, 23-25 ก.ย. 2565)  

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview