ข่าวเศรษฐกิจ

ลุ้นส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2565 แตะแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก

สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเปิดเผยว่า การผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยขยายตัวขึ้นมาก โดยมูลค่าส่งออกขยายตัวในระดับเลข 2 หลักทุกเดือนติดต่อกัน 35 เดือน ซึ่งเป็นผลการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น และเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน เช่น สุนัข แมว นก และอื่น ๆ  รวมถึงคนรุ่นใหม่แต่งงานลดลงหรือมีลูกน้อยลง จึงหันไปเลี้ยงสัตว์เป็นสมาชิกในครอบครัวแทน นอกจากนี้ อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่ไม่ถูกกีดกันการค้า เพราะเกรงจะเป็นการทำร้ายสัตว์ อีกทั้งอัตราภาษีนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่เพียง 0-5% เท่านั้น จึงคาดว่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2565 จะยังเติบโต และมีมูลค่าแตะ 0.9-1 แสนล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังคาดว่าไทยจะขึ้นเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 3 อันดับแรกของโลกในปี 2565 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้ลงทุนสร้างโรงงานและเพิ่มกำลังผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) รวมผู้ผลิตมากกว่า 10 ราย โรงงานรวม 15-20 โรง สำหรับอุปสรรค คือ ราคาวัตถุดิบการผลิตอย่างไก่ และพืชผักต่างๆ ปรับขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 25-28 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview