ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต.ค. 2565

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีกำหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2567-2573 ซึ่ง กกพ. คาดว่าจะออกประกาศรับซื้อโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการในช่วงต้นเดือน ต.ค. 2565 และจะเป็นการเปิดให้ยื่นเสนอในครั้งเดียว ไม่ใช่การทยอยเปิดรับซื้อไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท 

ทั้งนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีโอกาสจะได้โครงการสูง เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งด้านเงินทุน  ขณะที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มีโอกาสที่จะได้โครงการพลังงานลม และโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านแบตเตอรี่ จากการที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ จึงน่าจะมีโอกาสมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่มีประสบการณ์ในตลาด อย่าง บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER และบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ที่อาจจะเข้าร่วมประมูลด้วย (ข่าวหุ้น, 29 กย. 2565)

Related
more icon
 • RATCH เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 73.7 MW ในอินโดนีเซีย เตรียม COD ปี 2571

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า RH International (Singapore) Corporation Pte.Ltd (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจาก Eco Energy Holidays Pte.(EEH) เพื่อลงทุนแล...

  calendar icon24.11.2022
 • คาดเปิดรับฟังความคิดเห็น AEDP 2022 ต้นปี 2566

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2022) ในเบื้องต้นแล้ว และเดิมทีจะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ แต่พิจารณาเห็นว่าร...

  calendar icon23.11.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview