ข่าวเศรษฐกิจ

GIT เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคใต้-เดินหน้าโปรโมต BWC สร้างความเชื่อมั่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ขณะนี้ GIT ได้กำหนดจังหวัดเป้าหมายในการนำคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา สตูล และภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะตัว เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เน้นความทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมลดการสูญเสียในระบบการผลิตและใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยเข้ามาผสมผสาน นอกจากนี้ ยังมีแผนจะผลักดันให้แหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน 4 จังหวัดเป้าหมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence : BWC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 500 รายทั่วประเทศ (prachachat.net, 18 ต.ค. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview