ข่าวเศรษฐกิจ

บางจากตั้งเป้า 8 ปี EBITDA แตะ 7 หมื่นล้านบาท

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP คาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2565 จะมีมูลค่าราว 40,000 ล้านบาท และตั้งเป้า EBITDA ปี 2573 เติบโตแตะ 70,000 ล้านบาท โดยมาจาก 1) ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ราว 50% โดยตั้งเป้าหมายการผลิตมากกว่า 100,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปี 2573 จากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ผ่านบริษัทฯ OKEA ASA ที่ BCP เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน 2) ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 18% โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากเชื้อเพลิงนอกกลุ่มยานยนต์เป็นกว่า 60% เช่น Unconverted Oil และเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) 3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ราว 10% โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 1,100 GWh ในปี 2565 เป็น 6,800 GWh ในปี 2573 โดยมีสัดส่วนหลักจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียว 4) ธุรกิจการตลาด (สถานีบริการน้ำมัน) ราว 6-8% โดยตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 1,900 แห่งในปี 2573 รวมทั้งขยายสาขาร้านกาแฟอินทนิลเป็น 3,000 แห่งทั่วประเทศ 5) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 6-8% และส่วนที่เหลือจะมาจาก 6) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนรวม 8 ปี (ปี 2566-2573) ไว้ 200,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจกลุ่มบางจาก โดยเฉพาะในส่วนของพลังงานสีเขียวและโรงกลั่น ซึ่งในปี 2566 จะใช้งบลงทุนในส่วนนี้ราว 40,000 ล้านบาท (www.bangkokbiznews.com, 24 พ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview