ข่าวเศรษฐกิจ

โพล ส.อ.ท. หนุนรัฐตรึงค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.72 บาท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 23 เดือน พ.ย. 2565 ภายใต้หัวข้อ "มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการปรับค่า Ft งวดใหม่" จากผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ว่าผู้บริหาร 88.3% ต้องการให้ภาครัฐยังคงค่าไฟฟ้างวดใหม่ไว้เท่าเดิม (หน่วยละ 4.72 บาท) เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับลดลง ประกอบกับที่ผ่านมาภาคการผลิตอุตสาหกรรมได้แบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ราคาวัตถุดิบ ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง และค่าไฟฟ้า รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แม้ผู้ประกอบการปรับราคาสินค้าขึ้นก็ยังไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และยังกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 1 ธ.ค. 2565)

Related
more icon
 • นิคมฯ หวั่นช่วงรอยต่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ กระทบการส่งน้ำใน EEC

  สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรเปิดเผยว่า หลังจากบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลได้เป็นผู้บริหารจัดการน้ำในเขต EEC รายใหม่แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water น...

  calendar icon03.02.2023
 • WHA ตั้งเป้าจำหน่ายที่ดิน 1,750 ไร่ในปี 2566

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ตั้งเป้ารายได้รวม 100,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2566-2570 จากปี 2565 ที่ทำได้ราว 1.58 หมื่นล้านบาท รวมทั้งตั้งเป้ารายได้ในปี 2566 เติบโตในระดับ 2 หลัก และถือเป็นระดับที่...

  calendar icon02.02.2023
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview