ข่าวเศรษฐกิจ

สรท.-สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดส่งออกข้าวปี 2566 ใกล้เคียงกับปี 2565

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่าการส่งออกข้าวในปี 2566 จะมีมูลค่าราว 3,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกับปี 2565 ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 3,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยหลักจากราคาข้าวของอินเดีย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ ที่ยังมีความได้เปรียบจากการสนับสนุนของรัฐบาล ทำให้จำหน่ายข้าวได้ในราคาต่ำ ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2566 จะมีปริมาณ 8 ล้านตัน เท่ากับปี 2565 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน แต่ในแง่มูลค่าส่งออกยังต้องติดตามว่าจะทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นอย่างไร ซึ่งจะขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนและการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สมาคมฯ มองว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2566 ยังมีโอกาสจากเงินที่บาทอ่อนค่า แม้ปัจจุบันจะแข็งค่าขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังอยู่ในระดับที่แข่งขันด้านราคาได้ รวมถึงความต้องการนำเข้าข้าวของหลายตลาดที่ยังมีต่อเนื่อง เช่น อิรักที่กลับมาซื้อข้าวไทยหลังจากหยุดนำเข้าไปหลายปี และญี่ปุ่นที่หันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นจากเดิมที่นำเข้าจากสหรัฐฯ เป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐฯ  ประสบภัยแล้ง ทำให้ราคาข้าวเมล็ดสั้นสูงถึงตันละ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่คาดว่าจะนำเข้าข้าวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน ในปี 2566 (ฐานเศรษฐกิจ, 22-24 ธ.ค. 2565)

Related
more icon
 • TNR แตกแบรนด์ถุงยางคุมกำเนิดบุกต่างประเทศ

  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR เปิดเผยแผนกลยุทธ์ปี 2566 ว่าจะมุ่งเพิ่มยอดจำหน่ายถุงยางคุมกำเนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรป สหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมี...

  calendar icon29.03.2023
 • สหรัฐฯ จับตาสินค้าจากไทย สวมสิทธิ์ส่งออกใช้แรงงานทาส

  ตามที่สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎหมาย The Uyghur Forces Labor Prevention Act (UFLPA) ที่ห้ามการนำเข้าสินค้าจากเขตซินเจียงของจีน ด้วยเหตุผลการใช้แรงงานทาสและละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 โดยสินค้าที่สงสัยว่าจะมา...

  calendar icon24.03.2023
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview