ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาลหนุนภาคอุตสาหกรรมใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ลดก๊าซเรือนกระจก

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ เช่น คอนกรีตทนไฟ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เป็นต้น เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า เนื่องจากมีส่วนประกอบของปูนเม็ดในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราว 10% โดยใช้วัสดุอื่นมาผสมแทน เช่น หินปูน กากถลุง และปอซโซลาน เป็นต้น แต่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานที่ดีเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทั้งนี้ การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตัน จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.05 ตัน เมื่อเทียบกับการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณที่เท่ากัน (www.prd.go.th, 6 ก.พ. 2566 และกรุงเทพธุรกิจ, 7 ก.พ. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview