ข่าวเศรษฐกิจ

กบน. เคาะลดราคาดีเซลเหลือลิตรละ 34 บาท เริ่ม 22 ก.พ. 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกลิตรละ 50 สตางค์ เหลือลิตรละ 34 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2566 ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 50 สตางค์ เหลือลิตรละ 34.44 บาท ในวันที่ 15 ก.พ. 2566 เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกอ่อนตัวลง ทำให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กบน. ยังเห็นชอบให้จัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม (น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมพิเศษ) โดยให้มีส่วนต่างจากน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดา (B7, B10 และ B20) ลิตรละ 1.50 บาท จากเดิมที่มีส่วนต่างกันลิตรละ 0.50 บาท เนื่องจากพบว่าการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับรถยนต์หรู มีปริมาณเฉลี่ยวันละ 7-9 แสนลิตร โดยปริมาณการใช้ไม่ได้ลดลงในช่วงวิกฤต จึงเห็นว่ากลุ่มนี้มีศักยภาพในการจ่าย (https://mgronline.com และ www.efinancethai.com, 15 ก.พ. 2566)

Related
more icon
 • ราคายางพาราทะยานแตะ 80 บาท สูงสุดในรอบ 41 เดือน

  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคายางพาราที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทะลุ 80 บาทแล้ว โดยยางแผ่นรมควันมีราคากิโลกรัมละ 81.09 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 41 เดือน และคาดว่าราคายางพาร...

  calendar icon12.03.2024
 • กองทุนน้ำมันฯ จ่อติดลบแตะแสนล้านบาท

  แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 93,498 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 46,742 ล้านบาท บัญชีก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ติดลบ 46,756 ล้านบาท โดยเงินกองทุนฯ ยัง...

  calendar icon06.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview