ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. เปิดร่างหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าสีเขียว 2 รูปแบบ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff : UGT) โดยหวังว่าจะช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษีคาร์บอนข้ามแดนและข้อกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว โดยกำหนดแนวทางอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า (UGT1) เป็นการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC) ของโรงไฟฟ้าเดิมที่รัฐมีกรรมสิทธิ์มาให้บริการร่วมกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า โดยจะคิดเป็นอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium) จากอัตราค่าไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าปกติ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครขอรับบริการในปริมาณต่ำกว่า 1 REC ได้ (1 REC = 1,000 หน่วย) และมีระยะเวลาการขอรับบริการสั้น (0-1 ปี) เหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากและไม่ต้องการผูกพันสัญญาระยะยาว รวมถึงกลุ่มที่ต้องการไฟฟ้าสีเขียวน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยไม่ต้องการเจาะจงผู้ผลิตไฟฟ้า

2) แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า (UGT2) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้ามากและต้องการให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าสะอาดใหม่ เข้ามารับภาระในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่โดยทำสัญญาระยะยาว (10-25 ปี) ในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้านั้น 100% และมีการออกแบบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าพร้อม REC จากแหล่งพลังงานแบบเจาะจงที่มาในระยะยาว เข้ามาแทนพลังงานไฟฟ้าเดิม และมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2566 ก่อนจะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวทั้งสองรูปแบบภายในเดือน มี.ค. 2566 (www.energynewscenter.com, 22 ก.พ. 2566)

Related
more icon
 • GULF ผนึก ETC-BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ-เชื้อเพลิงแข็งจากขยะ 2.08 หมื่นล้านบาท

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ และโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท คาดว่าจะสร...

  calendar icon13.03.2024
 • BANPU ทุ่ม 1.2 หมื่นล้านบาท ลุยพลังงานทดแทน-แบตเตอร

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ในปื 2567 บริษัทฯ ได้เตรียมเงินลงทุนไว้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.45 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งจะใช้ในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน เช่น โซลาร์รูฟท็อป...

  calendar icon08.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview