ข่าวเศรษฐกิจ

คาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกมีแนวโน้มเติบโตปีละ 9.9%

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มดี เนื่องจาก 1) COVID-19 ทำให้คนทุกช่วงอายุให้ความสำคัญกับสุขภาพและกระตุ้นการตื่นตัวเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน และโรคอ้วน 2) ปัญหาสังคมสูงวัย 3) ความสนใจด้านสุขภาพสมอง จิตใจ และผลกระทบจากความเครียด และ 4) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลัง COVID-19 ระบาด โดย Global Wellness Institute ชี้ว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.9% ในช่วงปี 2562-2568 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของโลกที่จะเติบโต 7.3% ทำให้เศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกจะมีมูลค่า 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568

สำหรับสาขาที่มีโอกาสเติบโตดี อาทิ ด้านการดูแลส่วนบุคคล ความงาม และการชะลอวัย อาหารสุขภาพและการลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยคาดว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเติบโตสูงที่สุดด้วยอัตรา 20.9% และในปี 2567 มีแนวโน้มจะมีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับไทย เศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพมีมูลค่า 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 ก่อนจะลดลงเหลือ 2.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 แต่คาดว่าหลัง COVID-19 จะฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพราว 12.5 ล้านคนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 40 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4 แสนล้านบาท และเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย (ประชาชาติธุรกิจ, 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview