ข่าวเศรษฐกิจ

ฟิลิปปินส์ให้สัตยาบัน RCEP เป็นชาติสุดท้าย มีผลบังคับใช้วันที่ 2 มิ.ย. 2566

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ได้ยื่นสัตยาบันสารรับปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งถือเป็นสมาชิกประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันความตกลง RCEP หลังจากสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เมียนมา เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้สัตยาบันความตกลงไปก่อนหน้านี้ โดยความตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้กับฟิลิปปินส์อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566 และถือว่าสมาชิกผู้ก่อตั้ง RCEP ทั้ง 15 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันความตกลงครบแล้ว

ทั้งนี้ การให้สัตยาบันความตกลง RCEP จะส่งผลให้ฟิลิปปินส์ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรในกลุ่มสินค้าประมง พลาสติก แก้ว และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เปิดตลาดภายใต้  FTA อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเลือกใช้วัตถุดิบจากฟิลิปปินส์ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสมาชิก RCEP อื่นที่มิใช่อาเซียน รวมทั้งยังสามารถนำวัตถุดิบจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปฟิลิปปินส์ ซึ่งจะได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ RCEP (www.thansettakij.com, 15 เม.ย. 2566)

Related
more icon
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
 • US-EU หวั่น EV จีนท่วมตลาด

  รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กังวลว่าจีนอาจส่งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาถูกเข้าไปจำหน่ายจนล้นตลาดสหรัฐฯ และมีความกังวลอย่างมากว่าจีนอาจเข้าควบคุมอุตสาหกรรม EV แม้สหรัฐฯ จะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตแล้วก็ตาม โดยระบุว่าสหรัฐฯ เคย...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview