ข่าวเศรษฐกิจ

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จีนเข้าหารือ BOI เล็งใช้ไทยเป็นฐานผลิตส่งออกตลาดโลก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าสมาคมผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ของจีน (China Printed Circuit Association) และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยได้นำคณะผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board : PCB) และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุดิบและเครื่องจักร รวมกว่า 60 ราย เข้าพบเพื่อหารือกับ BOI เพื่อรับทราบข้อมูลโอกาสการลงทุน มาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจีนกำลังเผชิญแรงกดดัน และจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งผลิตที่ 2 นอกจีนเพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าและเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาชิกของสมาคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจขยายการลงทุนมายังไทย เพราะมีปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของไทย ที่มีนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มากขึ้นด้วย โดยจะทยอยเข้ามาลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยผู้ผลิต PCB รวมถึงวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งจะมาตั้งโรงงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) การขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต PCB มี 18 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 39,067 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2566 มี 5 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 14,036 ล้านบาท (www.prachachat.net, 24 เม.ย. 2566)

Related
more icon
 • กรมสรรพสามิตคาดปี 2567 เป็นปีแรกที่ไทยส่งออก EV ที่ผลิตในประเทศ

  กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ในปี 2567 จะเป็นปีแรกที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ทำสัญญาจะเริ่มเปิดโรงงานเพื่อผลิตชดเชยการนำเข้าตามมาตรการ EV 3.0 ซึ่งคาดว่าจะมียอดการผลิต EV ในประเทศ 8-9 หมื่นคัน และเป็นปีแรกที่ไทยส่งออก EV ที่ผลิ...

  calendar icon11.07.2024
 • BOI ปรับมาตรการเพื่อดึงการลงทุน PCB ครั้งใหญ่

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่มแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board : PCB) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์...

  calendar icon29.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview