ข่าวเศรษฐกิจ

คาดเอเชียจะผลิตข้าวได้มากขึ้น หลังราคาข้าวจูงใจให้ขยายพื้นที่ปลูก-เพิ่มการใช้ปุ๋ย

Reuters รายงานว่าภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทย มีแนวโน้มผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นในปี 2566 เนื่องจากราคาข้าวที่สูงขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งใช้ปุ๋ยมากขึ้น จึงช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องอุปทาน หลังจากผลผลิตข้าวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีในปี 2565 ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่าผลผลิตจากการปลูกข้าวฤดูหนาวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นจาก 18.5 ล้านตันในปี 2565 เป็น 22.8 ล้านตันในปี 2566 เนื่องจากฝนในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ตกมากกว่าปริมาณเฉลี่ย เกษตรกรจึงขยายพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งผลผลิตที่สูงขึ้นจะชดเชยผลผลิตที่ลดลงในช่วงฤดูร้อนปีก่อนหน้า สำหรับไทยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปรังปี 2566 จะเพิ่มขึ้น 24% เป็น 5.1 ล้านตัน (https://mgronline.com, 10 พ.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview