ข่าวเศรษฐกิจ

บราซิลประกาศภาวะฉุกเฉิน 6 เดือนหลังตรวจพบไข้หวัดนก

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการที่บราซิล ผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 1 ของโลก ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลา 180 วัน หลังตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในนกป่าที่ตายนั้น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นของกลุ่มผู้ส่งออกเนื้อไก่ของไทยในระยะสั้น เนื่องจากบราซิลนับเป็นคู่แข่งรายสำคัญของไทยในตลาด EU ญี่ปุ่น และจีน โดยมีจุดแข็งด้านต้นทุนการเพาะเลี้ยงที่ต่ำกว่าไทยจึงมีความได้เปรียบไทยในการแข่งขันด้านราคา ขณะเดียวกันบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT ให้ความเห็นต่อกรณีนี้ว่า ยังต้องรอดูท่าทีของประเทศคู่ค้า อาทิ จีน ญี่ปุ่น และ EU ก่อนว่ามีความกังวลหรือจะระงับการนำเข้าไก่จากบราซิลหรือไม่ จึงจะระบุได้ว่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง ซึ่งขณะนี้คู่ค้ายังไม่มีมาตรการใดๆ (ข่าวหุ้น, 25 พ.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview