ข่าวเศรษฐกิจ

GPSC มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2566 ฟื้นตัว-ค่า Ft ลดไม่กระทบ Margin

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 จะดีขึ้นจากปี 2565 ที่ประสบปัญหาราคาพลังงานผันผวนจนกำไรสุทธิลดลงเหลือ 891 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 เป็นปีที่ต้นทุนพลังงานลดลง โรงไฟฟ้าเดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ และมีกำลังผลิตใหม่เข้ามาเพิ่มจากบริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอินเดียที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้น 42.93% ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจะเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2566 รวมราว 600 เมกะวัตต์ 

สำหรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) ได้ตั้งงบประมาณราว 40,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนให้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ในระยะถัดไปที่จะปรับลดลงหน่วยละ 70 สตางค์ มั่นใจว่าจะส่งผลกระทบต่อ Margin ไม่มากนักเนื่องจากต้นทุนราคาพลังงานก็ลดลงด้วย ทั้งนี้ ค่า Ft จะผูกกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 30% ส่วนที่เหลือบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่แล้ว (https://mgronline.com, 24 พ.ค. 2566 และกรุงเทพธุรกิจ, 25 พ.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview