ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอีก 2 เดือน

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ค. 2566 ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งหากจะต่ออายุมาตรการ ก็จะต้องเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาตามกฎหมายก่อน แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็คาดว่าจะยังใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาดูแลราคาน้ำมันดีเซลแทนได้

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้รับนโยบายให้ไปหาแนวทางการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน ซึ่งกรมสรรพสามิตจะให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีมาตรการการลดภาษีน้ำมันดีเซลรวม 7 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565-ก.ค. 2566 กระทบรายได้รัฐบาลรวม 158,000 ล้านบาท นอกจากนี้ สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง โดยปัจจุบันมีสถานะติดลบ 63,376 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 17,127 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 46,249 ล้านบาท หลังจากที่เคยติดลบสูงถึง 120,000 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา (www.bangkokbiznews.com, 14 มิ.ย. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview