ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. แนะอุตสาหกรรมไทยเร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่าอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตต้องมาจาก 2 ส่วน คือ 1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีอุตสาหกรรมใหม่ (First Industries) เช่น เปลี่ยนจาก OEM (รับจ้างผลิต) เป็น ODM (รับจ้างออกแบบและผลิตสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายในแบรนด์ตัวเอง) เปลี่ยนจากใช้แรงงานเป็นใช้เทคโนโลยี และเปลี่ยนจากผลิตเพื่อกำไรเป็นการผลิตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 2. สร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Next-Gen Industries) เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลใหม่ปฏิรูปกฎหมายที่มีราว 1 แสนฉบับให้มีจำนวนลดลง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการได้รวมกว่าแสนล้านบาท (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 22 มิ.ย. 2566)

Related
more icon
 • Fast Fashion จีนมาแรงจัด เอกชนหวั่นไทยต้านไม่ไหวกลายเป็นผู้นำเข้าสุทธิ

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ตลาดโลกมีสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปแฟชั่นที่เน้นกระบวนการผลิตที่รวดเร็วฉับไวและมีต้นทุนต่ำ (Fast Fashion) แบรนด์จีนกำลังขยายไปชิงส่วนแบ่งตลาดสินค้าแฟชั่นทั่ว...

  calendar icon27.02.2024
 • ก.พาณิชย์เผยเอกชนใช้ประโยชน์ RCEP ต่ำเพียง 1.5%

  กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หากนับจนถึงปัจจุบันพบว่าผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก RCEP ต่ำเพียง 1.5% กล่าวคือ มีมูลค่าส่...

  calendar icon09.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview