ข่าวเศรษฐกิจ

กุ้งล้นตลาด กดราคาดิ่งทั่วโลก

กรมประมงเปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของ ปี 2566 ไทยมีผลผลิตกุ้งทะเล ทั้งกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ จากการเพาะเลี้ยง 100,600 ตัน เพิ่มขึ้น 8.18% (y-o-y) และจากสถานการณ์การผลิตและราคากุ้งโลกในช่วงครึ่งแรกปี 2566 ที่พบว่าปริมาณการผลิตกุ้งของเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของโลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งล้นตลาดและทำให้ราคากุ้งในเอกวาดอร์รวมถึงตลาดโลกลดต่ำลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งของประเทศผู้ผลิตหลักทั้งอินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย

ขณะเดียวกันผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้ชะลอคำสั่งซื้อเนื่องจากปริมาณกุ้งในสต็อกยังมีเพียงพอ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและภาวะเงินเฟ้อของประเทศผู้นำเข้า รวมถึงผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าราคาถูก จึงทำให้ราคากุ้งในตลาดโลกและในประเทศผู้ผลิตหลักทั่วโลกลดต่ำลง ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงควรหารือร่วมกับผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูป เพื่อวางแผนการผลิตกุ้งให้ได้ขนาด ปริมาณ และมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต ทั้งการลดต้นทุนพลังงานโดยการใช้โซลาร์เซลล์ การใช้จุลินทรีย์หรือการปรับรูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มทดแทนการใช้ยาและสารเคมี การปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายระหว่างการเลี้ยง และการให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารและลดการสะสมของเสียในบ่อเลี้ยง (กรุงเทพธุรกิจ, 30 มิ.ย. 2566)

Related
more icon
 • สรท.หวั่นสงครามการค้าปะทุหลังจีนฟ้อง WTO

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จีนยื่นฟ้อง WTO ว่านโยบายอุดหนุน EV ของสหรัฐฯ (IRA) เป็นการเลือกปฏิบัติและตั้งใจกีดกันอุตสาหกรรมและ EV ของจีน จนอาจลามเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอ...

  calendar icon28.03.2024
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview