ข่าวเศรษฐกิจ

สศก. ปรับลดเป้า GDP ภาคเกษตรเหลือ 1.5-2.5%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ภาคเกษตรของไทย ปี 2566 ลงเหลือขยายตัว 1.5-2.5% จากที่คาดไว้ในช่วงต้นปี 2566 ว่าจะขยายตัว 2-3% เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วง แนวโน้มการเข้าสู่เอลนีโญในช่วงปลายปี 2566 การระบาดของโรคและแมลง ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยล่าสุดรัสเซียประกาศไม่ให้ใช้ท่าเรือในทะเลดำในการส่งออกสินค้าธัญพืชแล้ว ซึ่งอาจกระทบการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยเคมีของไทย และทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

สำหรับ GDP ภาคเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2566 (เม.ย.–มิ.ย.) ขยายตัว 0.3% โดยสาขาที่ขยายตัว อาทิ สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขณะที่สาขาพืชซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักและมีสัดส่วนมากที่สุดของภาคเกษตรหดตัว เนื่องจากปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติน้อยกว่าปี 2565 ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ถึงช่วงต้นปี 2566 ทำให้ภาคตะวันออกมีฝนตกชุกต่อเนื่องสลับกับมีลมพายุ จึงกระทบสวนผลไม้เพราะดอกและผลร่วงหล่นเสียหาย (www.bangkokbiznews.com, 20 ก.ค. 2566)

Related
more icon
 • โรงแป้งมันฯ หลายแห่งประกาศขายกิจการ

  สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้หัวมันสดมากที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดส่งออกแป้งมันฯ รับซื้อไม่จำกัด แต่ผู้ส่งออกของไทยไม่กล้าขาย เพราะเกรงว่าเมื่อรับคำสั่งซื้อแล้วจะไม่มีสินค้าส่งมอบ หลังจากปริมาณผลผลิตหั...

  calendar icon08.03.2024
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview