ข่าวเศรษฐกิจ

สถาบันเหล็กฯ จี้ภาครัฐใช้มาตรการตอบโต้ หลังเหล็กจีนเลี่ยง AD

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 ไทยมีปริมาณการใช้เหล็ก 7.17 ล้านตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีปริมาณ 7.03 ล้านตัน แต่การผลิตในประเทศลดลงถึง 14.7% เหลือเพียง 2.81 ล้านตัน สวนทางกับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 15.6% เป็น 4.99 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าสินค้าในประเทศถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสินค้านำเข้า ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้ผลิตในประเทศเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เหลือเพียง 29% ลดลงจาก 33% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราการใช้กำลังการผลิตของอาเซียนที่อยู่ในระดับ 52.3% ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากการที่ไทยนำเข้าเหล็กในสัดส่วนสูงถึง 70% ของการใช้ในประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่นำเข้าเพียง 22%

สำหรับสินค้าเหล็กสำเร็จรูปที่นำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า (Circumvention) เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กลวดที่มีการเจืออัลลอยเพื่อหลบเลี่ยงพิกัดศุลกากร ที่มีปริมาณนำเข้าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้นถึง 286% และ 23.7% ตามลำดับ รวมถึงการนำเหล็กเคลือบประเภทต่างๆ มาใช้แทนเหล็กเคลือบที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) ส่งผลให้เกิดการบั่นทอนประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการ AD สถาบันเหล็กฯ จึงเห็นว่าไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า (Anti-Circumvention : AC) เช่นเดียวกับที่ EU ใช้มาตรการ AC กับเหล็กเคลือบสังกะสีจากจีน หรือกรณีที่บราซิลใช้มาตรการ AC กับเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออัลลอยจากจีน เป็นต้น (https://mgronline.com, 3 ส.ค. 2566)

Related
more icon
 • สรท.หวั่นสงครามการค้าปะทุหลังจีนฟ้อง WTO

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่จีนยื่นฟ้อง WTO ว่านโยบายอุดหนุน EV ของสหรัฐฯ (IRA) เป็นการเลือกปฏิบัติและตั้งใจกีดกันอุตสาหกรรมและ EV ของจีน จนอาจลามเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอ...

  calendar icon28.03.2024
 • จีนฟ้อง WTO กรณีสหรัฐฯ กีดกัน EV

  ผู้แทนการค้าของจีนยื่นฟ้องสหรัฐฯ ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ ในกรณีการเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบล่าสุดของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดำเนินมายาวนาน โดยแถลง...

  calendar icon28.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview