ข่าวเศรษฐกิจ

เอกชนผวา El Nino ระดมแผนรับมือภัยแล้ง

สถานการณ์ El Nino และภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้งปี 2566 จะยังไม่รุนแรงเพราะยังมีฝนตกหลายพื้นที่ แต่ยังต้องจับตาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำในช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 นอกจากนี้ ประเด็นที่น่ากังวลคือการบริหารท่อส่งน้ำภาคตะวันออก ซึ่งทำให้การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำใน จ.ระยองไป จ.ชลบุรียังมีข้อติดขัด ทำให้ระดับน้ำใน จ.ชลบุรีอยู่ในระดับที่ต้องเตือนภัย ทั้งนี้ กนอ.ได้หารือกับผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างประหยัดและใช้น้ำรีไซเคิล รวมถึงหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และบริษัทใหญ่ในภาคตะวันออกเพื่อศึกษาการกลั่นน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination) และการแนวทางการใช้น้ำที่ได้จากการกลั่นให้เกิดประโยชน์ให้ถึงจุดคุ้มทุนเร็วที่สุด ซึ่งจะได้ข้อสรุปในปลายปี 2566

สอดคล้องกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ที่คาดว่าในปี 2566 สถานการณ์ภัยแล้งจะยังไม่รุนแรง แต่ยังกังวลหากสถานการณ์ยืดเยื้อ เนื่องจากปัจจุบันไทยยังอยู่ในช่วงรอยต่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งอาจทำให้โครงการลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำขาดความต่อเนื่อง และรอยต่อโครงการท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ในเบื้องต้น WHA จึงเตรียมกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในปี 2566 และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากภายนอกนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งมีแผนการใช้นวัตกรรมการรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในนามคณะกรรมร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อให้หน่วยงานรัฐเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งที่อาจยืดเยื้อถึง 2-3 ปี เพราะหากไม่ได้เตรียมแผนรับมืออย่างเหมาะสมจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 20-30% และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมาก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร กระดาษ ปิโตรเคมี สิ่งทอ เหล็ก โรงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ EEC จะได้รับผลกระทบ (www.bangkokbiznews.com, 7 ส.ค. 2566)

Related
more icon
 • จีนออกกฎห้ามใช้ชิปของ Intel-AMD ในระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

  รัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทยอยนำไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ของสหรัฐฯ ออกจากคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของรัฐ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผล...

  calendar icon25.03.2024
 • จ่อชง ครม.เก็บภาษีบริษัทข้ามชาติขั้นต่ำ 15%

  กรมสรรพากรเปิดเผยว่า ภายในครึ่งแรกของปี 2567 กรมสรรพากรจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษี Global Minimum Tax หรือการกำหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำที่อัตรา 15% ตามข้อตกลงร่วมก...

  calendar icon04.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview