ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยอยู่ระหว่างศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา อยู่ระหว่างศึกษาการนําเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อการพาณิชย์สําหรับภาคขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ทั้งนี้ ปัจจุบันพลังงานไฮโดรเจนยังคงมีต้นทุนสูง แต่การศึกษาของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IRENA) พบว่าในปี 2573-2593 ต้นทุนพลังงานไฮโดรเจนจะลดลงเนื่องจาก 1) ชุดอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อแยกน้ำให้เป็นไฮโดรเจน (Electrolyser) จะมีขนาดใหญ่ขึ้น 2) ค่าขนส่งไฮโดรเจนจะลดลงจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) นโยบายสนับสนุนพลังงานไฮโดรเจนจากภาครัฐจะเพิ่มขึ้นทั้งในทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย และ 4) ตลาดการค้าไฮโดรเจนจะขยายตัวมากขึ้น เพราะการเข้าถึงไฮโดรเจนมีราคาต่ำลง และจะเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น (prachachat.net, 23 ส.ค. 2566)

Related
more icon
 • GULF ผนึก ETC-BWG ลุยโรงไฟฟ้าขยะ-เชื้อเพลิงแข็งจากขยะ 2.08 หมื่นล้านบาท

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ และโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท คาดว่าจะสร...

  calendar icon13.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview