#EV board icon

ทั้งหมด : 125 รายการ

 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย. 2565 มียานยนต์ไฟฟ้า HEV จดทะเบียนใหม่ 4,709 คัน เพิ่มขึ้น 64.2% (y-o-y) ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า PHEV 837 คัน เพิ่มขึ้น 45.3% และ ณ วันที่ 30 เม...

  calendar icon24.05.2022
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ตั้งงบลงทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าปี 2564 เนื่องจากมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในไทยและต่างประเทศ เช่น อินเ...

  calendar icon09.05.2022
 • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 106 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และเส้นทางต่างจังหวัด ทั้งในและนอกสถานีบริการ สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี...

  calendar icon09.05.2022
 • กรมสรรพสามิตลงนามข้อตกลงมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจประกอบ ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ทั้งภายในประเท...

  calendar icon05.05.2022
 • บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโช้คอัพแบรนด์ YSS เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อด้วยสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อแผนการทำตลาดของบริษัทฯ อยู่บ้าง เนื่องจาก 40% ของการส่งออ...

  calendar icon11.04.2022
 • ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกิจการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากเดิมกำหนดให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีมีหัวจ่ายประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 40 หัวจ่ายขึ้นไป และเป็นประเภ...

  calendar icon08.04.2022
 • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ส่งออก รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้...

  calendar icon08.04.2022
 • ตามที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในวาระเร่งด่วนระหว่างปี 2565-2568 โดยลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต รวมทั้งให้เงินสนับสนุนสูงสุดคันละ 150,000 บาท แต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อถึงปี 2567 ค่ายรถยนต์ที่ใช้...

  calendar icon07.04.2022
 • บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (EMN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับ EV ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EA Anywhere" ลงนามบันทึกความเข้าใจกับการ...

  calendar icon05.04.2022
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคายางพารามีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย จากการเริ่มเข้าสู่ฤดูปิดกรีดของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่ผู้ประกอบการยังมีความต้องการสินค้าสำหรับส่งมอบ และตลาดยังได้ร...

  calendar icon28.03.2022