ข่าวเศรษฐกิจ

สัมปทานแหล่งไพลิน-ยาดานาสิ้นสุดปี 2571 อาจกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าในปี 2571 ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยจะมีความเสี่ยงจากแหล่งไพลิน และแหล่งยาดานาที่จะสิ้นสุดสัมปทานลง โดยปัจจุบันบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ดำเนินการในแหล่งไพลินอยู่ระหว่างเจรจากับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อขยายอายุสัมปทานออกไปอีก 10 ปี แต่ยังติดเงื่อนไขเรื่องการวางหลักประกันการรื้อถอนฯ ส่วนแหล่งยาดานาในเมียนมา ซึ่งมีผู้ลงทุนสำคัญคือ เชฟรอนฯ ถือหุ้นราว 41% ก็ยังมีศักยภาพสามารถต่ออายุสัญญาสัมปทานออกไปอีกเช่นกัน แต่หากไม่มีความชัดเจนในการต่อสัมปทาน เชฟรอนฯ ก็อาจหยุดการลงทุนลงได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งยาดานามีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติวันละกว่า 600 ล้าน ลบ.ฟุต ส่งเข้าไทยกว่า 400 ล้าน ลบ.ฟุต และส่งเข้าเมียนมากว่า 200 ล้าน ลบ.ฟุต ขณะที่แหล่งซอติก้าในเมียนมา มีกำลังการผลิตก๊าซฯ ราววันละ  400 ล้าน ลบ.ฟุต ส่งเข้าไทย 280 ล้าน ลบ.ฟุต และส่งเข้าเมียนมา 90 ล้าน ลบ.ฟุต โดยก๊าซฯ จากทั้ง 2 แหล่งดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 17% ของความต้องการใช้ก๊าซฯ ผลิตไฟฟ้าในไทย และคิดเป็น 50% ของความต้องการใช้ก๊าซฯ ผลิตไฟฟ้าในเมียนมา

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มองว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความเสี่ยงในการทำธุรกิจของบริษัทฯ เพราะ ปตท.สผ. สามารถขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตได้ แต่จะเป็นความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศ หากต้องหันไปพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ราคาผันผวนสูง ล่าสุดราคา LNG กลับขึ้นไปทะลุ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู จากก่อนหน้านี้ที่ลดลงเหลือ 18-19 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาแหล่งไพลินในไทยก่อน (https://mgronline.com, 15 ส.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview