ข่าวเศรษฐกิจ

SCGC-Braskem ตั้งบริษัทร่วมทุนเตรียมผลิตไบโอ-เอทิลีน

บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จํากัด (TPE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนด้วยสัดส่วน 49:51 กับบริษัท Braskem S.A. ผ่านบริษัทย่อย คือ Braskem Netherland B.V. และบริษัท Braskem Europe GmbH (หรือรวมเรียกว่า Braskem) และจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตไบโอ-เอทิลีนจากเอทานอล (Green-Ethylene from Ethanol) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งคาดว่าการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายจะเสร็จสิ้นภายในปี 2567 

สำหรับไบโอ-เอทิลีนที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนนี้จะถูกส่งไปยังโรงงานปลายน้ำของ SCGC เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกไบโอ-พอลิเอทิลีน (Green-Polyethylene หรือ Green-PE) ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบ (Negative Carbon Footprint) และใช้สำหรับรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั่วโลก ทั้งนี้ SCGC มีเป้าหมายจะเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) เป็นปีละ 1 ล้านตันภายในปี 2573 (www.prachachat.net, 17 ส.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview